Siłą profesjonalizmu Agencji jest:

 • pełna dyskrecja i lojalność wobec Klientów
 • długoletnie doświadczenie
 • wysoka skuteczność i poziom wyszkolenia pracowników
 • najwyższa jakość rozwiązań technicznych
 • wysoka kultura osobista pracowników poparta szeroką wiedzą
 • maksymalne bezpieczeństwo powierzonych nam do ochrony osób i mienia
 • efektywne i nowoczesne metody wychodzące naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Ochrona i bezpieczeństwo to nasz priorytet
dlatego naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz usług:

 1. Ochrona imprez masowych, targów, konferencji, pikników firmowych
 2. Ochronę fizyczną
 3. Ochronę stacjonarną obiektów: centrów handlowych, biurowców, obiektów przemysłowych, posesji prywatnych
 4. Kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych
 5. Doradztwo i projektowanie kompleksowej ohrony obiektów, opracowywanie planów ochrony zgodnie z wymogami Ustawy o chronie osób i mienia
 6. Zabezpieczenia techniczne
 7. Dobór profesjonalnie wyszkolonych pracowników ochrony
 8. Wsparcie Grup Interwencyjnych w sytuacjach alarmowych

The professional strenghts of Agency are:

 • full discretion and loyality toward the clients
 • many years of experience in the business
 • great effectiveness and high level of training of our personnel
 • highest quality of technological solutions
 • good manners of our personnel supported with wide knowledge
 • maximum security to any property and personnel entrusted to our care
 • effective and modern methods that are created to meet any of your needs and expectations

Security of people and property is our highest priority
therefore we are offering a wide range of services:

 1. Security of mass events such as, fairs, conferences, movie picnics
 2. Physical security
 3. Stacionary security of facilities
 4. Complex services for residental communitie
 5. Counsel and designing of complex security solutions for facilities according to Personnel and Property Security Act
 6. Technical security measures
 7. Selection of professionally trained security personnel
 8. Support of intervention teams in emergency situations