• Kompleksowe usługi w zakresie ochrony osób i mienia

 • Szybka reakcja na sytuacje

 • Profesjonalna ochrona imprez masowych

 • Znajomość i sprawne korzystanie z najnowszej technologii

Witamy na stronie Agencji Ochrony DORO

Celem Agencji Ochrony DORO jest dedykowany Państwu profesjonalny zespół ludzi gotowych do sprostania wszelkim oczekiwaniom przy powierzonych zadaniach.

Ochrona i bezpieczeństwo według naszej firmy to:

 • kompleksowe usługi w zakresie ochrony osób i mienia
 • profesjonalna ochrona imprez masowych
 • elastyczność rozwiązań ochrony
 • znajomość i sprawne korzystanie z najnowszej technologii
 • szybka reakcja na sytuacje
 • sprawna współpraca z instytucjami publicznymi, m.in.: Policją, Strażą Graniczną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Urzędami Miast na terenie całej Polski

Welcome on the website of DORO Security Agency

The Goal of DORO Security Agency is to create a professional team ready to meet any of your requirements.

Security and safety is our highest priority. We guarantee:

 • complex services in the field of security of property and services
 • professional security of mass events
 • flexibility of security solutions
 • knowledge and skilled use of the new technologies
 • swift reaction to any situation
 • efficient cooperation with public institutions including police, border guard, medical emergency service, city guard and city counsils on whole Poland
KONCESJOWANA AGENCJA OCHRONY I MIENIA DORO
Początek działalności: 1992 rok, na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nr L-0270/06Founded in 1992 according to licence given by Minister of Internal Affairs and Administration number L-0270/06
Zabezpieczenia DORO: polisa od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz deliktowej w PZU S.A. na 1 000 000 złDORO is insured for civil, contract and personal responsibility in PZU S.A.
for 1 000 000 PLN